O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.5. Liczby należące do określonego przedziału

Problem

Chcemy dopasowywać liczbę całkowitą należącą do określonego przedziału. Chcemy określać odpowiedni przedział w samym wyrażeniu regularnym — tym razem naszym celem nie jest samo ograniczanie liczby cyfr.

Rozwiązanie

Od 1 do 12 (godzina zegara 12-godzinnego lub miesiąc):

 • ^(1[0-2]|[1-9])$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Od 1 do 24 (godzina zegara 24-godzinnego):

 • ^(2[0-4]|1[0-9]|[1-9])$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Od 1 do 31 (dzień miesiąca):

 • ^(3[01]|[12][0-9]|[1-9])$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required