6.5. Liczby należące do określonego przedziału

Problem

Chcemy dopasowywać liczbę całkowitą należącą do określonego przedziału. Chcemy określać odpowiedni przedział w samym wyrażeniu regularnym — tym razem naszym celem nie jest samo ograniczanie liczby cyfr.

Rozwiązanie

Od 1 do 12 (godzina zegara 12-godzinnego lub miesiąc):

 • ^(1[0-2]|[1-9])$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Od 1 do 24 (godzina zegara 24-godzinnego):

 • ^(2[0-4]|1[0-9]|[1-9])$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Od 1 do 31 (dzień miesiąca):

 • ^(3[01]|[12][0-9]|[1-9])$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.