7.1. Weryfikacja adresów URL

Problem

Chcemy sprawdzić, czy dany fragment tekstu zawiera prawidłowy adres URL.

Rozwiązanie

Akceptuje niemal każdy adres URL:

 • ^(https?|ftp|file)://.+$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python

 • \A(https?|ftp|file)://.+\Z

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, PCRE, Perl, Python, Ruby

Wymaga nazwy domeny; odrzuca adresy z nazwą użytkownika i hasłem:

 • \A             # Kotwica
  (https?|ftp)://       # Schemat
  [a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)+  # Domena
  ([/?].*)?          # Ścieżka i (lub) parametry
  \Z             # Kotwica
  • Opcje wyrażenia regularnego: Swobodne stosowanie znaków białych, ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.