O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.1. Weryfikacja adresów URL

Problem

Chcemy sprawdzić, czy dany fragment tekstu zawiera prawidłowy adres URL.

Rozwiązanie

Akceptuje niemal każdy adres URL:

 • ^(https?|ftp|file)://.+$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python

 • \A(https?|ftp|file)://.+\Z

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, PCRE, Perl, Python, Ruby

Wymaga nazwy domeny; odrzuca adresy z nazwą użytkownika i hasłem:

 • \A             # Kotwica
  (https?|ftp)://       # Schemat
  [a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)+  # Domena
  ([/?].*)?          # Ścieżka i (lub) parametry
  \Z             # Kotwica
  • Opcje wyrażenia regularnego: Swobodne stosowanie znaków białych, ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required