O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.6. Weryfikacja nazw URN

Problem

Chcemy sprawdzić, czy dany łańcuch reprezentuje prawidłową nazwę URN (od ang. Uniform Resource Name), czyli nazwę zgodną ze standardem RFC 2141. Chcemy też odnajdywać numery URN w dłuższym tekście.

Rozwiązanie

Sprawdza, czy dany łańcuch składa się wyłącznie z prawidłowego numeru URN:

 • \Aurn:
  # Identyfikator przestrzeni nazw:
  [a-z0-9][a-z0-9-]{0,31}:
  # Łańcuch właściwy danej przestrzeni nazw:
  [a-z0-9()+,\-.:=@;$_!*'%/?#]+
  \Z
  • Opcje wyrażenia regularnego: Swobodne stosowanie znaków białych, ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, PCRE, Perl, Python, Ruby

 • ^urn:[a-z0-9][a-z0-9-]{0,31}:[a-z0-9()+,\-.:=@;$_!*'%/?#]+$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required