7.6. Weryfikacja nazw URN

Problem

Chcemy sprawdzić, czy dany łańcuch reprezentuje prawidłową nazwę URN (od ang. Uniform Resource Name), czyli nazwę zgodną ze standardem RFC 2141. Chcemy też odnajdywać numery URN w dłuższym tekście.

Rozwiązanie

Sprawdza, czy dany łańcuch składa się wyłącznie z prawidłowego numeru URN:

 • \Aurn:
  # Identyfikator przestrzeni nazw:
  [a-z0-9][a-z0-9-]{0,31}:
  # Łańcuch właściwy danej przestrzeni nazw:
  [a-z0-9()+,\-.:=@;$_!*'%/?#]+
  \Z
  • Opcje wyrażenia regularnego: Swobodne stosowanie znaków białych, ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, PCRE, Perl, Python, Ruby

 • ^urn:[a-z0-9][a-z0-9-]{0,31}:[a-z0-9()+,\-.:=@;$_!*'%/?#]+$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.