O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.7. Weryfikacja poprawności adresów URL według ogólnych reguł

Problem

Chcemy sprawdzić, czy dany fragment tekstu zawiera prawidłowy adres URL, zgodny ze standardem RFC 3986.

Rozwiązanie

 • \A
  (# Schemat
   [a-z][a-z0-9+\-.]*:
   (# Serwer i ścieżka
   //
   ([a-z0-9\-._~%!$&'()*+,;=]+@)?        # Użytkownik
   ([a-z0-9\-._~%]+               # Nazwany host
   |\[[a-f0-9:.]+\]               # Host IPv6
   |\[v[a-f0-9][a-z0-9\-._~%!$&'()*+,;=:]+\])  # Host IPvFuture
   (:[0-9]+)?                  # Port
   (/[a-z0-9\-._~%!$&'()*+,;=:@]+)*/?      # Ścieżka
   |# Ścieżka bez serwera
   (/?[a-z0-9\-._~%!$&'()*+,;=:@]+(/[a-z0-9\-._~%!$&'()*+,;=:@]+)*/?)?
   )
  |# Względny adres URL (bez schematu i serwera)
   (# Ścieżka względna
   [a-z0-9\-._~%!$&'()*+,;=@]+(/[a-z0-9\-._~%!$&'()*+,;=:@]+)*/?
   |# Ścieżka bezwzględna (/[a-z0-9\-._~%!$&'()*+,;=:@]+)+/? ) ) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required