7.9. Wyodrębnianie nazwy użytkownika z adresu URL

Problem

Chcemy wyodrębniać nazwę użytkownika z łańcucha zawierającego adres URL. Na przykład w ramach adresu powinna zostać dopasowana nazwa użytkownika jan.

Rozwiązanie

Wyodrębnianie nazwy użytkownika z adresu URL, o którym wiadomo, że jest prawidłowy

 • ^[a-z0-9+\-.]+://([a-z0-9\-._~%!$&'()*+,;=]+)@

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Wyodrębnianie nazwy użytkownika przy okazji weryfikacji adresu URL

 • \A
  [a-z][a-z0-9+\-.]*://            # Schemat
  ([a-z0-9\-._~%!$&'()*+,;=]+)@        # Użytkownik
  ([a-z0-9\-._~%]+               # Nazwany host
  |\[[a-f0-9:.]+\]               # Host IPv6 |\[v[a-f0-9][a-z0-9\-._~%!$&'()*+,;=:]+\]) ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.