7.15. Weryfikacja nazw domen

Problem

Chcemy sprawdzić, czy dany łańcuch wygląda jak prawidłowa, w pełni kwalifikowana nazwa domeny. Chcemy też odnajdywać nazwy domen w dłuższym tekście.

Rozwiązanie

Sprawdza, czy dany łańcuch przypomina prawidłową nazwę domeny:

 • ^([a-z0-9]+(-[a-z0-9]+)*\.)+[a-z]{2,}$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python

 • \A([a-z0-9]+(-[a-z0-9]+)*\.)+[a-z]{2,}\Z

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, PCRE, Perl, Python, Ruby

Odnajduje prawidłowe nazwy domen w dłuższym tekście:

 • \b([a-z0-9]+(-[a-z0-9]+)*\.)+[a-z]{2,}\b

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.