O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.3. Usuwanie wszystkich znaczników XML-a z wyjątkiem znaczników <em> i <strong>

Problem

Chcemy usunąć z przetwarzanego łańcucha wszystkie znaczniki oprócz <em> i <strong>.

Drugie rozwiązanie ma na celu usuwanie nie tylko wszystkich znaczników oprócz <em> i <strong>, ale też znaczników <em> i <strong> zawierających określone atrybuty.

Rozwiązanie

Opisany scenariusz wprost idealnie nadaje się do użycia konstrukcji negatywnego wyszukiwania w przód (wyjaśnionej w „2.15. Zapobieganie niekończącym się powtórzeniom”). Negatywne wyszukiwanie w przód pozwoli nam dopasować fragment przypominający znacznik, ale nie zawiera określonych wyrazów bezpośrednio po otwierającym znaku < lub sekwencji </. Jeśli zastąpimy wszystkie dopasowania łańcuchem pustym (patrz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required