8.8. Usuwanie komentarzy XML-a

Problem

Chcemy usunąć komentarze z dokumentu w formacie (X)HTML lub XML. Chcemy na przykład usunąć komentarze z kodu strony internetowej przed jej udostępnieniem i wysłaniem do przeglądarek internetowych, aby ograniczyć rozmiar pliku tej strony i — tym samym — skrócić czas jej ładowania z myślą o użytkownikach dysponujących wolnym łączem internetowym.

Rozwiązanie

Odnajdywanie komentarzy jest dość łatwe, jeśli skorzystamy z leniwych kwantyfikatorów. Poniżej pokazano wyrażenie regularne realizujące to zadanie:

  • <!--.*?-->

    • Opcje wyrażeń regularnych: Dopasowywanie kropki do znaków podziału wiersza

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, PCRE, Perl, Python, Ruby

Rozwiązanie tego problemu jest wyjątkowo proste. Jak w wielu podobnych ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.