O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.8. Usuwanie komentarzy XML-a

Problem

Chcemy usunąć komentarze z dokumentu w formacie (X)HTML lub XML. Chcemy na przykład usunąć komentarze z kodu strony internetowej przed jej udostępnieniem i wysłaniem do przeglądarek internetowych, aby ograniczyć rozmiar pliku tej strony i — tym samym — skrócić czas jej ładowania z myślą o użytkownikach dysponujących wolnym łączem internetowym.

Rozwiązanie

Odnajdywanie komentarzy jest dość łatwe, jeśli skorzystamy z leniwych kwantyfikatorów. Poniżej pokazano wyrażenie regularne realizujące to zadanie:

  • <!--.*?-->

    • Opcje wyrażeń regularnych: Dopasowywanie kropki do znaków podziału wiersza

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, PCRE, Perl, Python, Ruby

Rozwiązanie tego problemu jest wyjątkowo proste. Jak w wielu podobnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required