8.11. Wyodrębnianie pól CSV z określonej kolumny

Problem

Chcemy wyodrębnić wszystkie pola z trzeciej kolumny pliku CSV.

Rozwiązanie

Wyrażenia regularne z „8.10. Zmiana separatora stosowanego w plikach CSV” można ponownie wykorzystać w tym rozwiązaniu do iteracyjnego przetwarzania kolejnych pól łańcucha z danymi w formacie CSV. Wystarczy odrobina dodatkowego kodu, aby w kolejnych wierszach (rekordach) zliczać pola od lewej do prawej strony i wyodrębniać wartości pól na interesującej nas pozycji.

Poniżej pokazano wyrażenie regularne (w wersji standardowej i zapisane w trybie swobodnego stosowania znaków białych) pasujące do pojedynczego pola CSV wraz z poprzedzającym go separatorem — oba elementy są dopasowywane do odrębnych grup przechwytujących. Ponieważ ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.