Wyrażenia regularne. Wprowadzenie

Book description

Ta wspaniała książka wprowadzi Cię w świat wyrażeń regularnych szybko i bezboleśnie. Już za chwilę wykorzystasz podstawowe elementy wyrażeń, a każdy kolejny rozdział dostarczy C...

Table of contents

 1. Wprowadzenie
  1. Kto powinien przeczytać tę książkę?
  2. Czego potrzeba, by skutecznie używać tej książki?
  3. Konwencje zastosowane w książce
  4. Użycie przykładowych kodów
  5. Podziękowania
 2. 1. Czym są wyrażenia regularne?
  1. Poznaj aplikację RegexPal
  2. Dopasowanie numeru telefonu w formacie stosowanym w Ameryce Północnej
  3. Dopasowanie cyfr za pomocą klasy znaków
  4. Używanie znaków skrótów
  5. Dopasowanie dowolnego znaku
  6. Grupy przechwytywania i odwołania wsteczne
  7. Używanie kwantyfikatorów
  8. Używanie dosłownych znaków
  9. Przykłady aplikacji
  10. Czego dowiedziałeś się z .?
  11. Informacje techniczne
 3. 2. Proste dopasowanie wzorca
  1. Dopasowanie dosłownego ciągu tekstowego
  2. Dopasowanie cyfr
  3. Dopasowanie znaków innych niż cyfry
  4. Dopasowanie słów i znaków niebędących słowami
  5. Dopasowanie znaku niewidocznego
  6. Dopasowanie dowolnego znaku, po raz kolejny
  7. Oznaczanie tekstu
  8. Używanie edytora sed do oznaczania tekstu
   1. Użycie języka Perl do oznaczania tekstu
  9. Czego dowiedziałeś się z .?
  10. Informacje techniczne
 4. 3. Granice
  1. Początek i koniec wiersza
  2. Granice słowa i niesłowa
  3. Inne kotwice
  4. Określenie grupy znaków jako dosłownych
  5. Dodawanie znaczników
   1. Dodawanie znaczników za pomocą narzędzia sed
   2. Dodawanie znaczników za pomocą języka Perl
  6. Czego dowiedziałeś się z .?
  7. Informacje techniczne
 5. 4. Alternatywy, grupy i odniesienia
  1. Alternatywy
  2. Podwzorce
  3. Grupy przechwytywania i odwołania wsteczne
   1. Nazwane grupy
  4. Grupy nieprzechwytujące
   1. Grupy niepodzielne
  5. Czego dowiedziałeś się z .?
  6. Informacje techniczne
 6. 5. Klasy znaków
  1. Negacja klasy znaków
  2. Złączenia i różnice
  3. Klasy znaków POSIX
  4. Czego dowiedziałeś się z .?
  5. Informacje techniczne
 7. 6. Dopasowanie Unicode i innych znaków
  1. Dopasowanie znaku Unicode
   1. Używanie edytora vim
  2. Dopasowanie znaków liczb ósemkowych
  3. Dopasowanie właściwości znaku Unicode
  4. Dopasowanie znaków kontrolnych
  5. Czego dowiedziałeś się z .?
  6. Informacje techniczne
 8. 7. Kwantyfikatory
  1. Zachłanne, leniwe i zaborcze
  2. Dopasowanie za pomocą *, + oraz ?
  3. Dopasowanie określoną liczbę razy
  4. Kwantyfikatory leniwe
  5. Kwantyfikatory zaborcze
  6. Czego dowiedziałeś się z .?
  7. Informacje techniczne
 9. 8. Przewidywania
  1. Przewidywanie pozytywne
  2. Przewidywania negatywne
  3. Pozytywne przewidywanie wsteczne
  4. Negatywne przewidywanie wsteczne
  5. Czego dowiedziałeś się z .?
  6. Informacje techniczne
 10. 9. Dodawanie znaczników HTML5 do dokumentu
  1. Dopasowanie znaczników
  2. Transformacja zwykłego tekstu za pomocą narzędzia sed
   1. Zastępowanie znaków za pomocą narzędzia sed
   2. Obsługa liczb rzymskich za pomocą narzędzia sed
   3. Użycie narzędzia sed do obsługi określonego akapitu
   4. Obsługa wierszy utworu za pomocą narzędzia sed
  3. Dodawanie znaczników
   1. Używanie pliku poleceń wraz z narzędziem sed
  4. Transformacja zwykłego tekstu za pomocą języka Perl
   1. Obsługa cyfr rzymskich za pomocą języka Perl
   2. Użycie języka Perl do obsługi określonego akapitu
   3. Obsługa wierszy utworu za pomocą języka Perl
   4. Używanie pliku poleceń w języku Perl
  5. Czego dowiedziałeś się z .?
  6. Informacje techniczne
 11. 10. To już koniec
  1. Dalsza nauka
  2. Ważne narzędzia, implementacje i biblioteki
   1. Perl
   2. PCRE
   3. Ruby (Oniguruma)
   4. Python
   5. RE2
  3. Dopasowanie numeru telefonu w formacie stosowanym w Ameryce Północnej
  4. Dopasowanie adresu e-mail
  5. Czego dowiedziałeś się z .?
 12. A. Odniesienia do wyrażeń regularnych
  1. Wyrażenia regularne w edytorze QED
  2. Metaznaki
  3. Znaki skrótów
  4. Znaki niewidoczne
  5. Znaki Unicode dla znaków niewidocznych
  6. Znaki kontrolne
  7. Właściwości znaku
  8. Nazwy skryptów dla właściwości znaków
  9. Klasy znaków POSIX
  10. Opcje i modyfikatory
  11. Tablica kodów ASCII i dopasowujące je wyrażenia regularne
  12. Informacje techniczne
 13. B. Słownik wyrażeń regularnych
 14. C. O autorze
 15. Indeks
 16. Kolofon
 17. Copyright

Product information

 • Title: Wyrażenia regularne. Wprowadzenie
 • Author(s): Michael Fitzgerald
 • Release date: May 2013
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324668717