O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Dodawanie znaczników HTML5 do dokumentu

W tym rozdziale krok po kroku przedstawię proces umieszczania w zwykłych plikach tekstowych znaczników HTML5 za pomocą wyrażeń regularnych. Będziesz w ten sposób kontynuować zadanie, którego wykonywanie rozpocząłeś na początku książki.

Gdybym musiał umieścić znaczniki HTML5 w zwykłym pliku tekstowym, to użyłbym narzędzia o nazwie AsciiDoc. Jednak na potrzeby niniejszej książki będę udawać, że narzędzie to nie istnieje (co za wstyd). Przed nami więc długa i ciężka droga, podczas której wykorzystamy narzędzie sed, język Perl oraz własną pomysłowość.

Jako tekstu nadal będę używać utworu Samuela Coleridge’a, który znajduje się w pliku rime.txt.

Podpowiedź

Skrypty przedstawione w tym rozdziale doskonale ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required