Administracja replikacją i jej obsługa

Ustawienie replikacji to prawdopodobnie nie jest zadanie wykonywane nieustannie, chyba że czytelnik dysponuje naprawdę wieloma serwerami. Jednak po jej ustawieniu monitorowanie i administracja topologią replikacji stanie się codziennym zadaniem, niezależnie od liczby posiadanych serwerów.

Należy podjąć próbę zautomatyzowania tych zadań w tak dużym stopniu, jaki tylko jest możliwy. Jednak w tym celu nie trzeba samodzielnie tworzyć skryptów; w Rozdział 14. przedstawiono kilka narzędzi dla bazy danych MySQL, z których wiele ma funkcje monitorowania replikacji już wbudowane bądź udostępniane za pomocą rozszerzeń. Niektóre z bardziej użytecznych narzędzi to Nagios, MySQL Enterprise Monitor i MonYOG.

Monitorowanie ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.