Bezpieczeństwo sieciowe

Zawsze najlepszym rozwiązaniem jest izolowanie serwerów i uniemożliwienie dostępu do nich, ale może będzie trzeba posiadać serwer MySQL dostępny dla klientów i nieumieszczony w tym samym komputerze. W podrozdziale przyjrzymy się kilku technikom, których można użyć do ograniczenia poziomu takiego wystawienia serwera.

Jeśli nawet serwer jest używany jedynie w sieci wewnętrznej organizacji, i tak należy podjąć kroki w celu zabezpieczenia go przed ciekawskimi. Ponadto część najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa w firmie w rzeczywistości pochodzi z wewnątrz.

Warto pamiętać, że to dopiero początek procesu zagwarantowania, że serwery MySQL są dobrze chronione. Istnieje wiele dobrych książek z zakresu bezpieczeństwa sieciowego, ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.