Funkcje specjalne

Oprócz „po prostu” indeksowania i wyszukiwania treści w bazie danych, silnik Sphinx oferuje również kilka innych funkcji specjalnych. Poniżej wymieniono najważniejsze.

  • Algorytmy wyszukiwania i oceny pobierają pozycję słowa i sprawdzają powiązanie słowa z treścią dokumentu.

  • Możliwość dołączania do dokumentów atrybutów liczbowych, także atrybutów wielowartościowych.

  • Możliwość sortowania, filtrowania i grupowania względem wartości atrybutu.

  • Możliwość tworzenia fragmentów dokumentu poprzez podświetlenie wyszukiwanego słowa kluczowego.

  • Możliwość rozproszenia wyszukiwania między wieloma komputerami.

  • Możliwość optymalizacji zapytań, które generują wiele zbiorów wynikowych na podstawie tych samych danych.

  • Możliwość uzyskania dostępu ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.