Funkcje zdefiniowane przez użytkownika

Od bardzo dawna baza danych obsługuje funkcje zdefiniowane przez użytkownika (UDF). W przeciwieństwie do funkcji składowanych, które zostały napisane w SQL, programista może tworzyć UDF w każdym języku programowania obsługującym konwencje wywołań C.

Funkcje UDF muszą być skompilowane, a następnie dynamicznie połączone z serwerem, co powoduje, że są zależne od platformy i dają duże możliwości. Funkcje UDF mogą być bardzo szybkie i umożliwić dostęp do ogromnej liczby funkcji w systemie operacyjnym oraz dostępnych bibliotekach. Funkcje składowane SQL są dobre w prostych operacjach, takich jak obliczanie odległości między dwoma punktami globu. Jednak kiedy trzeba wysyłać pakiety sieciowe, należy użyć funkcji ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.