Jak szybka jest replikacja?

Często zadawane pytanie dotyczące replikacji brzmi: „Jak szybka jest replikacja?”. Oto krótka odpowiedź. Ogólnie rzecz biorąc, jest bardzo szybka i działa tak szybko, jak szybko MySQL może kopiować zdarzenia z serwera głównego i następnie je odtwarzać. Przy wolnej sieci i ogromnych zdarzeniach w binarnym dzienniku zdarzeń opóźnienie między rejestrowaniem zdarzeń i ich wykonywaniem w serwerze podległym może być widoczne. Jeżeli wykonywanie zapytań zabiera dużą ilość czasu przy szybkiej sieci, można oczekiwać, że w serwerze podległym wykonanie tych zapytań zabierze jeszcze więcej czasu.

Pełna odpowiedź na zadane pytanie wymaga przeprowadzenia pomiarów każdego kroku procesu i określenia, które kroki będą zabierały najwięcej ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.