Narzędzia analizy

Narzędzia analizy pomagają w automatyzacji żmudnych zadań przeglądania serwera i wyszukiwania obszarów, które mogą odnieść korzyści z optymalizacji bądź dostrojenia. Mogą być doskonałym sposobem rozpoczęcia rozwiązywania problemów związanych z wydajnością. Jeżeli jedno z nich zgłosi oczywisty problem, programista może skierować tam swoje wysiłki i prawdopodobnie szybciej usunąć wadę.

Narzędzia HackMySQL

Daniel Nichter utrzymuje witrynę internetową nazwaną HackMySQL, na której można znaleźć wiele użytecznych narzędzi MySQL. Przykładowo mysqlreport to skrypt Perla analizujący dane wyjściowe polecenia SHOW STATUS, przekształcający je na postać łatwą do odczytu, a następnie wyświetlający tak przygotowany raport. Użytkownik ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.