Ogólny opis wydajności aplikacji

Poszukiwania sposobów zwiększenia wydajności aplikacji rozpoczynają się bardzo prosto: aplikacja wymaga zbyt długiego okresu czasu w celu udzielenia odpowiedzi na żądania i koniecznie trzeba coś z tym zrobić. Ale gdzie dokładnie tkwi problem? Powszechnymi wąskimi gardłami są wolne zapytania, blokady, wykorzystanie mocy procesora, opóźnienie sieci oraz operacje I/O na plikach. Każdy element może stać się problemem, jeśli aplikacja jest błędnie skonfigurowana lub nieodpowiednio wykorzystuje zasoby.

Odszukanie źródła problemu

Pierwszym zadaniem jest znalezienie winowajcy. Będzie ono znacznie łatwiejsze, jeżeli w aplikację zostały wbudowane funkcje profilujące. Jeśli tak się stało, ale nadal nie można odkryć ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.