Podstawy indeksowania

Indeks to struktura danych pomagająca bazie danych MySQL w efektywnym pobraniu danych. Indeksy mają znaczenie krytyczne dla osiągnięcia dobrej wydajności, ale wiele osób o tym zapomina lub błędnie je stosuje. Dlatego też indeksy to podstawowe źródło problemu wydajności w rzeczywistych aplikacjach. Z tego powodu materiał został umieszczony na początku książki — nawet jeszcze przed tematem optymalizacji zapytań.

Indeksy (w MySQL często nazywane „kluczami”) nabierają jeszcze większego znaczenia wraz ze wzrostem ilości danych. Mała, lekko obciążona baza danych zwykle działa dość dobrze nawet bez prawidłowych indeksów, ale wraz ze wzrostem zbioru danych jej wydajność może bardzo szybko spaść.

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.