Podziękowania do wydania drugiego

Programista silnika Sphinx Andrew Aksyonoff napisał Dodatek C. W tym miejscu jako pierwszemu składamy podziękowania za szczegółowe omówienie tego tematu.

Podczas prac nad książką otrzymaliśmy nieocenioną pomoc wielu osób. Niemożliwe jest wymienienie wszystkich, którzy jej udzielili — naprawdę składamy podziękowania całej społeczności MySQL i każdemu w firmie MySQL AB. Jednak poniżej znajduje się lista osób bezpośrednio nam pomagających (jeśli kogokolwiek pominęliśmy, serdecznie przepraszamy): Tobias Asplund, Igor Babaev, Pascal Borghino, Roland Bouman, Ronald Bradford, MarkCallaghan, Jeremy Cole, Britt Crawford i projekt HiveDB, Vasil Dimov, Harrison Fisk, Florian Haas, Dmitri Joukovski i Zmanda (dziękujemy za ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.