Podziękowania do wydania pierwszego

Książka taka jak ta nie powstaje bez pomocy dosłownie dziesiątek osób. Bez ich zaangażowania książka ta prawdopodobnie nadal byłaby w postaci dziesiątek małych, żółtych karteczek poprzyklejanych na naszych monitorach. To jest ta część książki, w której możemy powiedzieć to wszystko, co chcemy, o osobach pomagających nam w pracy. Nie musimy się przy tym przejmować grającą w tle muzyką wskazującą na zakończenie — jak można zobaczyć w telewizji podczas relacji z imprez przyznawania różnego rodzaju nagród.

Nie bylibyśmy w stanie ukończyć tego projektu bez zachęt, błagań, próśb i wsparcia ze strony naszego redaktora Andy’ego Orama. Jeżeli mielibyśmy wskazać tylko jedną osobę najbardziej zasłużoną dla książki, wówczas ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.