Składnia, zasięg oraz dynamizm

Wszystkie ustawienia konfiguracyjne są zapisywane małymi literami, a słowa oddzielone podkreśleniem lub myślnikiem. Przedstawione poniżej opcje są odpowiednikami, a czytelnik będzie spotykał się z obiema formami zarówno w plikach konfiguracyjnych, jak i poleceniach wiersza poleceń:

/usr/sbin/mysqld --auto-increment-offset=5
/usr/sbin/mysqld --auto_increment_offset=5

Autorzy zalecają, aby zdecydować się na jeden styl i następnie konsekwentnie go stosować. W ten sposób w tworzonych plikach konfiguracyjnych znacznie łatwiej odnaleźć ustawienia.

Ustawienia konfiguracyjne mogą mieć kilka zasięgów. Niektóre mają zasięg całego serwera (zasięg globalny), z kolei inne są różne dla poszczególnych połączeń (zasięg sesji), ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.