Sposoby restrukturyzacji zapytań

Podczas optymalizacji problematycznych zapytań celem powinno być odnalezienie alternatywnych sposobów otrzymania pożądanego wyniku — choć niekoniecznie oznacza to otrzymanie takiego samego wyniku z bazy danych MySQL. Czasami zapytania udaje przekształcić się tak, aby uzyskać jeszcze lepszą wydajność. Jednak warto także rozważyć napisanie zapytania od nowa w celu otrzymania innych wyników, jeśli przyniesie to znaczące korzyści w zakresie wydajności. Być może programista będzie mógł ostatecznie wykonać to samo zadanie poprzez zmianę zarówno kodu aplikacji, jak i zapytania. W podrozdziale zostaną przedstawione techniki, które mogą pomóc w restrukturyzacji szerokiego zakresu zapytań, a także przykłady, kiedy można ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.