Tworzenie kopii zapasowej danych

Istnieją lepsze i gorsze sposoby tworzenia kopii zapasowej — a oczywiste rozwiązania czasami nie są takie dobre. Sztuczka polega na maksymalnym wykorzystaniu możliwości sieci, dysku twardego i procesora, aby tworzenie kopii zapasowej było tak szybkie, jak to możliwe. Wymaga to osiągnięcia równowagi i z reguły trzeba odrobinę poeksperymentować, aby ją znaleźć.

Trudno udzielić dokładnych wskazówek, dlatego zostaną przedstawione niektóre ogólne techniki.

Tworzenie logicznej kopii zapasowej

Pierwszą rzeczą dotyczącą logicznych kopii zapasowych, którą trzeba sobie uzmysłowić, jest fakt, że nie są one tworzone jednakowo. Istnieją dwa rodzaje logicznej kopii zapasowej: zrzut SQL i pliki z ogranicznikami.

Zrzuty ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.