W jaki sposób wybrać procesor dla MySQL?

Podczas uaktualniania bieżącego osprzętu komputerowego lub zakupu nowego trzeba określić, czy obciążenie serwera jest ograniczane przez procesor.

To, czy obciążenie jest ograniczane przez procesor, można sprawdzić, przyglądając się wykorzystaniu procesora. Jednak zamiast patrzeć jedynie na ogólny stopień obciążenia procesora, warto przeanalizować wykorzystanie procesora i podsystemu I/O podczas wykonywania najważniejszych zapytań i sprawdzić, czy procesor jest używany równomiernie. W celu określenia elementów ograniczających wydajność serwera można zastosować narzędzia, takie jak mpstat, isostat i vmstat (przykłady ich użycia zostały przedstawione na końcu rozdziału).

Co jest lepsze: szybszy procesor ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.