Wybór optymalnego rodzaju danych

MySQL obsługuje dużą liczbę różnorodnych rodzajów danych. W celu osiągnięcia dobrej wydajności wybór odpowiedniego rodzaju do przechowywania danych użytkownika staje się decyzją o znaczeniu krytycznym. Przedstawione poniżej proste wskazówki mogą pomóc w dokonywaniu lepszych wyborów, niezależnie od rodzaju przechowywanych danych.

Mniejszy zwykle oznacza lepszy.

Ogólnie rzecz biorąc, należy dążyć do wyboru najmniejszego rodzaju danych, który może prawidłowo przechowywać i przedstawiać dane. Mniejsze rodzaje danych zwykle są szybsze, ponieważ wymagają mniejszej ilości miejsca na dysku twardym, w pamięci oraz w pamięci podręcznej procesora. Z reguły wykorzystują także mniejszą ilość cykli procesora do przetworzenia ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.