O'Reilly logo

Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali by Scott Berkun

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. 30 000 dolarów za godzinę

image with no caption

Jest 7:47, więc słońce nad Fisherman’s Wharf w San Francisco dopiero zaczyna wstawać. Trzeba przyznać, że dla pisarza jest to pora wręcz niewyobrażalna. Cóż, ciężko poradzić coś na to, że w potocznej opinii pisarze nie słyną z przystosowania społecznego i na ogół preferują ostrzeliwanie się tekstami zza klawiatury. Sam znam raczej niewielu pisarzy lubiących poranki. Widzę jednak, że ubrany w błękitny marynarski mundur portier w urządzonym na marynistyczną modłę hotelu Argonaut podziela moje zdanie. Zatrzymuje dla mnie taksówkę i posyła mi zmęczony uśmiech, jakby chciał powiedzieć: „Praca o tak wczesnej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required