Rozdział 6. Nietypowe zdjęcia

Wiele ciekawych rzeczy zachodzi nie w świetle jupiterów, ale w ciemnych kątach sali. Mimo to większość zdjęć przedstawia prelegentów stojących na środku sceny. Dlatego też na następnych kilku stronach postaram się przedstawić mniej typowe zdjęcia i opowieści z mojej branży.

image with no caption

To zdjęcie, zrobione w barze Starbucks, pokazuje, czym jest konieczność przestoju w nieciekawym miejscu w drodze na prelekcję. Podobnie jak w przypadku zespołów rockowych samo podróżowanie ma w sobie niewiele magii. Nawet jeżeli sam występ odbywa się w tak ciekawym mieście, jak Moskwa czy Tokio, większość czasu spędza się w miejscach naprawdę ...

Get Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.