O'Reilly logo

Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali by Scott Berkun

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Sprzęgło Twoim przyjacielem

image with no caption

Po latach studiowania teorii uczenia się mogę powiedzieć jedno: większość tego, co będzie Ci potrzebne, doskonale ilustruje przykład z mojego własnego życia. Ściślej zaś mówiąc, historia pewnego wydarzenia z 1989 roku, kiedy to omal nie zabiłem trzech ludzi.

Długa lista idiotyzmów, których nie należy powtarzać, obejmuje także skręcanie w lewo przez trzy pasy ruchu w przeciwnym kierunku, w centrum Nowym Jorku, w godzinach szczytu, w wieku 17 lat, podczas egzaminu na prawo jazdy, w starym samochodzie swojej babci i uświadomiwszy sobie poniewczasie, że nigdy się nie ćwiczyło takiego manewru. W 1989 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required