O'Reilly logo

Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali by Scott Berkun

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Wyznania

image with no caption

Jeżeli chcesz określić klasę mówcy, wysłuchaj jednej prelekcji przy dwóch różnych okazjach. Kiedy analizowałem występy mówców i komików, zauważyłem, że powtarzają oni pewne rzeczy setki razy, zanim osiągną w nich perfekcję. Jeśli chcesz poznać tajne sztuczki osoby występującej publicznie, obejrzyj jej występ dwukrotnie. Dopiero wtedy będziesz w stanie zauważyć, na ile improwizuje, a na ile jest przygotowana. Chcesz zorientować się, czy dowcip rzucony przeze mnie mimochodem był dobrze zaplanowany? Wystarczy, że przyjdziesz na tę prelekcję jeszcze raz.

Słyszałem to pytanie już wcześniej. Jeżeli wiem, o czym mówię, najprawdopodobniej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required