Rozdział 11. Wyznania

image with no caption

Jeżeli chcesz określić klasę mówcy, wysłuchaj jednej prelekcji przy dwóch różnych okazjach. Kiedy analizowałem występy mówców i komików, zauważyłem, że powtarzają oni pewne rzeczy setki razy, zanim osiągną w nich perfekcję. Jeśli chcesz poznać tajne sztuczki osoby występującej publicznie, obejrzyj jej występ dwukrotnie. Dopiero wtedy będziesz w stanie zauważyć, na ile improwizuje, a na ile jest przygotowana. Chcesz zorientować się, czy dowcip rzucony przeze mnie mimochodem był dobrze zaplanowany? Wystarczy, że przyjdziesz na tę prelekcję jeszcze raz.

Słyszałem to pytanie już wcześniej. Jeżeli wiem, o czym mówię, najprawdopodobniej ...

Get Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.