O'Reilly logo

Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego by Russell Jurney

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Napisałem tę książkę, aby pozbyć się kaca po nieudanym projekcie i aby inni nie powtarzali moich błędów. Skorzystałem w niej ze swojego doświadczenia w budowaniu aplikacji analitycznych zdobytego w dwóch firmach korzystających z Hadoopa.

Zwinna analiza danych ma trojakie cele: przedstawić skrócony przewodnik po zagadnieniu budowania aplikacji analitycznych z wykorzystaniem Hadoopa, pomóc zespołom w skutecznej współpracy przy projektach Big Data w metodykach zwinnych i zaproponować sprawdzoną strukturę praktyk zwinnej analityki Big Data jako środka do lepszego rozwoju tej dziedziny.

Dla kogo jest ta książka

Zwinna analiza danych to kurs mający pomóc początkującym adeptom Big Data i aspirującym analitykom stać się produktywnymi członkami zespołu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required