O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

100 sposobów na Perl

Book Description

Dzięki ksišżce odkryjesz mało znane i mniej typowe zastosowania tego języka. Czytajšc jš, dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać Perl do różnych zadań.

Table of Contents

 1. 100 Sposobów na Perl
 2. O autorach
  1. O współpracownikach
  2. Podziękowania
   1. chromatic
   2. Damian Conway
   3. Curtis „Ovid” Poe
   4. Redaktorzy techniczni
 3. Przedmowa
  1. Dlaczego „sposoby”?
  2. Jak korzystać z tej książki?
  3. Organizacja książki
   1. Konwencje typograficzne
  4. Korzystanie z przykładów kodu
 4. 1. Sposoby zwiększające produktywność: Sposoby 1. – 11.
  1. Sposób 1. Dodawanie skrótów biblioteki CPAN do przeglądarki Firefox
   1. Odszukiwanie modułu
   2. Odczytywanie dokumentacji modułu
   3. Wyszukiwanie komentarzy na temat modułów
   4. Eksplorowanie sposobu
  2. Sposób 2. Zaprzęganie do pracy narzędzia Perldoc
   1. Wyszukiwanie dokumentacji operatorów
   2. Wyszukiwanie odpowiedzi w dokumencie FAQ
   3. Przerabianie dokumentacji na strony WWW
   4. Wyszukiwanie określonego modułu
   5. Przeglądanie kodu
  3. Sposób 3. Przeglądanie dokumentacji Perla w internecie
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  4. Sposób 4. Zastępowanie poleceń powłoki aliasami
   1. Konfigurowanie powłoki
   2. Użyteczne aliasy powłoki
    1. Żonglowanie różnymi wersjami Perla
    2. Żonglowanie różnymi wersjami modułów
    3. Ukrywanie pod aliasami wieloczęściowych poleceń
    4. Aliasy ułatwiające zapamiętywanie opcji konfiguracyjnych
    5. Wyszukiwanie wersji modułu
    6. Zmienianie ścieżek uniksowych na windowsowe i na odwrót
  5. Sposób 5. Autouzupełnianie identyfikatorów Perla w edytorze Vim
   1. Sposób
   2. Automatyczne wyszukiwanie identyfikatorów
   3. Eksplorowanie sposobu
  6. Sposób 6. Dobieranie najlepszego dla Perla trybu edytora Emacs
   1. Sposób
    1. Dokumentacja Perla w zasięgu ręki
    2. Korzystanie ze specjalnego trybu przeznaczonego dla POD
  7. Sposób 7. Wymuszanie lokalnego stylu
   1. Sposób
    1. Z wiersza poleceń
    2. Wewnątrz edytora Vim
    3. Wewnątrz edytora Emacs
  8. Sposób 8. Unikanie zachowywania złego kodu Perla
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  9. Sposób 9. Automatyzowanie przeglądów kodu
   1. Sposób
   2. Eksplorowanie sposobu
  10. Sposób 10. Uruchamianie testów z edytora Vim
   1. Sposób
    1. Uruchamianie testów za pomocą klawiszy sterujących edytorem
    2. Oglądanie informacji o nieudanych testach
    3. Zarządzanie ścieżkami
  11. Sposób 11. Uruchamianie kodu Perla spod edytora Emacs
   1. Sposób
 5. 2. Interakcja z użytkownikiem: Sposoby 12. – 18.
  1. Sposób 12. Wykorzystywanie edytora ze zmiennej $EDITOR jako interfejsu użytkownika
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  2. Sposób 13. Prawidłowa współpraca w wierszu poleceń
   1. Sposób
   2. Sposób
  3. Sposób 14. Upraszczanie interakcji z terminalem
   1. Korzystanie z -req
   2. Tak czy nie
   3. Po samym naciśnięciu klawisza
   4. Uruchamianie urządzenia maskującego
   5. Co mamy w menu?
  4. Sposób 15. Ostrzeganie naszego Maca
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  5. Sposób 16. Interaktywne aplikacje graficzne
   1. Kopiowanie tablicy bitów z pomocą Perla
   2. Animacje przy pomocy biblioteki SDL Perl
   3. Działająca animacja
  6. Sposób 17. Zbieranie informacji na temat konfiguracji programu
   1. Sposób
   2. Korzystanie ze sposobu
  7. Sposób 18. Przepisywanie na nowo stron WWW
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
 6. 3. Obsługa danych: Sposoby 19. – 27.
  1. Sposób 19. Traktowanie pliku jak tablicy
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
  2. Sposób 20. Odczytywanie plików wstecz
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  3. Sposób 21. Wykorzystywanie jako źródła danych dowolnego arkusza kalkulacyjnego
   1. Sięganie do danych zapisanych w komórkach arkusza
    1. Czy koniecznie potrzeba do tego modułu Spreadsheet::Read?
    2. Sięganie do kolumny danych
    3. Sięganie do wiersza danych
    4. Korzystanie z programistycznego stylu indeksowania
    5. Prezentowanie wszystkich danych przechowywanych w arkuszu kalkulacyjnym
   2. Jak to działa
   3. Eksplorowanie sposobu
  4. Sposób 22. Porządkowanie kodu współpracującego z bazą danych
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  5. Sposób 23. Budowanie biblioteki kodu SQL
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  6. Sposób 24. Dynamiczne przepytywanie baz danych bez pomocy kodu SQL
   1. Sposób
   2. Eksplorowanie sposobu
  7. Sposób 25. Wiązanie kolumn bazy danych
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
  8. Sposób 26. Wykorzystywanie iteracji i technik generowania kosztownych danych
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  9. Sposób 27. Pobieranie z iteratora więcej niż jednej wartości
   1. Lepsze dopasowywanie się do kontekstu niż z pomocą wantarray()
   2. Kod
   3. Eksplorowanie sposobu
 7. 4. Praca z modułami: Sposoby 28. – 42.
  1. Sposób 28. Skracanie długich nazw klas
   1. Sposób
    1. Rozstrzyganie konfliktów między nazwami
    2. Importowanie w przypadku aliasów
  2. Sposób 29. Zarządzanie ścieżkami do modułów
   1. Zarządzanie z kodu programu
   2. Zarządzanie z wiersza poleceń
   3. Zarządzanie za pomocą zmiennej środowiskowej
   4. Zarządzanie podczas rekompilacji Perla
  3. Sposób 30. Ponowne ładowanie zmodyfikowanych modułów
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  4. Sposób 31. Przygotowywanie osobistych zestawów modułów
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  5. Sposób 32. Zarządzanie instalowaniem modułów
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  6. Sposób 33. Zachowywanie ścieżek do modułów
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  7. Sposób 34. Tworzenie standardowego zestawu narzędziowego modułów
   1. Porządkowanie potrzebnych modułów
   2. Sposób
   3. Eksplorowanie sposobu
  8. Sposób 35. Pisanie przykładowych kodów do przewodników dla użytkowników
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Jak nasz sposób działa?
   4. Eksplorowanie sposobu
  9. Sposób 36. Zastępowanie wadliwego kodu pochodzącego z zewnątrz
   1. Sposób
   2. Eksplorowanie sposobu
  10. Sposób 37. Wznieś toast za CPAN
   1. Uruchamianie sposobu
   2. Eksplorowanie sposobu
  11. Sposób 38. Poprawianie warunków uruchamiających wyjątki
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  12. Sposób 39. Lokalne odszukiwanie modułów CPAN
   1. Sposób
   2. Eksplorowanie sposobu
  13. Sposób 40. Przekształcanie samodzielnych aplikacji Perla w pakiety
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  14. Sposób 41. Tworzenie własnych leksykalnych komunikatów ostrzegawczych
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  15. Sposób 42. Odszukiwanie i raportowanie błędów w modułach
   1. Piszemy test
    1. Przesyłanie raportu o błędzie
   2. Eksplorowanie sposobu
 8. 5. Sposoby na obiekty: Sposoby 43. – 50.
  1. Sposób 43. Tworzenie zamkniętych obiektów
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  2. Sposób 44. Darmowe (prawie) serializowanie obiektów
   1. Sposób
  3. Sposób 45. Umieszczanie dodatkowych informacji w atrybutach
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  4. Sposób 46. Upewnianie się, że metody są prywatne dla obiektów
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
    1. Jak ten sposób działa
   3. Eksplorowanie sposobu
  5. Sposób 47. Autodeklarowanie argumentów metod
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  6. Sposób 48. Kontrola dostępu do zdalnych obiektów
   1. Sposób
   2. Eksplorowanie sposobu
  7. Sposób 49. Przygotowywanie naprawdę polimorficznych obiektów
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  8. Sposób 50. Automatyczne generowanie metod dostępu
   1. Sposób
    1. Class::MethodMaker
    2. Class::BuildMethods
   2. Uruchamianie sposobu
 9. 6. Wykrywanie i usuwanie błędów: Sposoby 51. – 59.
  1. Sposób 51. Szybkie wyszukiwanie błędów kompilacji
   1. Sposób
    1. Binarne poszukiwanie błędów
   2. Eksplorowanie sposobu
  2. Sposób 52. Uwidacznianie niewidocznych wartości
   1. Ujmowanie zmiennych w nawiasy
   2. Listy separowane za pomocą nawiasów
   3. Serializowanie danych
  3. Sposób 53. Wyszukiwanie błędów za pomocą testów
   1. Sposób
    1. Pisanie kodu testującego
    2. Przekształcanie kodu testującego w profesjonalny test
   2. Eksplorowanie sposobu
  4. Sposób 54. Wykrywanie błędów za pomocą komentarzy
   1. Sposób
    1. Wyświetlanie zmiennych
    2. Przygotowywanie asercji
    3. Konfigurowanie różnych poziomów inteligentnych komentarzy
  5. Sposób 55. Wyświetlanie kodu źródłowego związanego z błędem
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  6. Sposób 56. Analiza funkcji anonimowych
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  7. Sposób 57. Nadawanie nazw procedurom anonimowym
   1. Sposób
   2. Eksplorowanie sposobu
  8. Sposób 58. Wyszukiwanie źródła pochodzenia procedury
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
  9. Sposób 59. Dopasowywanie debugera do naszych potrzeb
   1. Sposób
    1. Pokrywanie istniejących poleceń debugera
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
 10. 7. Triki dla twórców programów: Sposoby 60. – 69.
  1. Sposób 60. Przebudowywanie dystrybucji kodu
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  2. Sposób 61. Testowanie z użyciem specyfikacji
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
    1. Poprawianie naszych założeń
    2. Interpretowanie wyników testów
    3. Korzyści płynące z testów opartych na specyfikacji
  3. Sposób 62. Oddzielanie testów programisty od testów użytkownika
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  4. Sposób 63. Automatyczne uruchamianie testów
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  5. Sposób 64. Oglądanie informacji o niepowodzeniach — w kolorze!
   1. Sposób
   2. Eksplorowanie sposobu
  6. Sposób 65. Testy na żywym kodzie
   1. Sposób
   2. Eksplorowanie sposobu
  7. Sposób 66. Poprawianie rekordów szybkości
  8. Sposób 67. Budowanie własnej wersji Perla
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  9. Sposób 68. Uruchamianie zestawów testów z trwałym ładowaniem potrzebnego kodu
   1. Sposób
    1. Tworzenie obudowania dla prove
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  10. Sposób 69. Symulowanie w testach nieprzyjaznego środowiska
   1. Sposób
    1. Symulowanie starszych wersji modułów
   2. Symulowanie brakujących modułów
   3. W przypadku mieszanych scenariuszy
   4. Eksplorowanie sposobu
 11. 8. Poznaj swój kod: Sposoby 70. – 83.
  1. Sposób 70. Kolejność wykonywania kodu
   1. Sposób
    1. Kompilacja
    2. Inicjowanie
    3. Wykonywanie programu
    4. Sprzątanie
  2. Sposób 71. Badanie naszych struktur danych
   1. Zrzucanie zawartości odwołań bez pomocy debugera
   2. Zapisywanie zawartości odwołań w pliku
   3. Zrzucanie danych w przypadku programów CGI i mod_perl
  3. Sposób 72. Bezpieczne wyszukiwanie funkcji
   1. Sposób
    1. Zaprzyjaźnianie się z metodą can()
    2. Wyszukiwanie funkcji, nie metod
  4. Sposób 73. Sprawdzanie, jakie moduły tworzą rdzeń Perla
   1. Sposób
    1. Sprawdzanie według wersji modułów
  5. Sposób 74. Śledzenie wszystkich wykorzystywanych modułów
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  6. Sposób 75. Wyszukiwanie wszystkich symboli używanych w pakiecie
   1. Sposób
    1. Jak to działa?
   2. Uruchamianie sposobu
  7. Sposób 76. Zaglądanie za zamknięte drzwi
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  8. Sposób 77. Wyszukiwanie wszystkich zmiennych globalnych
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  9. Sposób 78. Dokonywanie introspekcji procedur
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  10. Sposób 79. Odnajdywanie importowanych funkcji
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  11. Sposób 80. Profilowanie rozmiaru programu
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  12. Sposób 81. Ponowne wykorzystywanie procesów Perla
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  13. Sposób 82. Śledzenie operatorów
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  14. Sposób 83. Pisanie własnych ostrzeżeń
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
 12. 9. Poszerz swoje zrozumienie Perla: Sposoby 84. – 101.
  1. Sposób 84. Podwajanie danych za pomocą funkcji dualvar()
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  2. Sposób 85. Zastępowanie miękkich odwołań prawdziwymi odwołaniami
  3. Sposób
   1. Eksplorowanie sposobu
  4. Sposób 86. Optymalizowanie kłopotliwych elementów
   1. Sposób
   2. Eksplorowanie sposobu
  5. Sposób 87. Blokowanie tablic asocjacyjnych
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
  6. Sposób 88. Sprzątanie po sobie przy wychodzeniu z zakresu
   1. Sposób
   2. Eksplorowanie sposobu
  7. Sposób 89. Dziwne sposoby wywoływania funkcji
   1. Sposób
    1. Wywoływanie funkcji przez użycie samej nazwy
    2. Wiązanie z funkcją zmiennej skalarnej
    3. Wiązanie z funkcją zmiennej tablicy
    4. Wiązanie z funkcją zmiennej tablicy asocjacyjnej
    5. Dodawanie do uchwytu pliku warstwy wywołującej funkcję
  8. Sposób 90. Użycie funkcji glob w ciągach
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  9. Sposób 91. Jak zaoszczędzić sobie pracy przy kodzie sprawdzającym błędy
   1. Sposób
   2. Eksplorowanie sposobu
  10. Sposób 92. Przygotowywanie lepszych wartości zwracanych przez procedury
   1. Precyzyjne rozróżnianie
   2. Nadawanie nazw zwracanym wartościom
   3. Precz, precz, przeklęte przecinki!
  11. Sposób 93. Zwracanie wartości aktywnych
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  12. Sposób 94. Tworzenie własnej składni Perla
   1. Sposób
  13. Sposób 95. Modyfikowanie semantyki kodu za pomocą filtrów kodu źródłowego
   1. Sposób
   2. Eksplorowanie sposobu
  14. Sposób 96. Korzystanie ze wspólnych bibliotek bez pomocy kodu XS
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  15. Sposób 97. Uruchamianie dwóch usług na pojedynczym porcie TCP
   1. Sposób
   2. Uruchamianie sposobu
   3. Eksplorowanie sposobu
  16. Sposób 98. Poprawianie naszych tablic dyspozycji
   1. Sposób
   2. Uruchamianie kodu
  17. Sposób 99. Śledzenie przybliżeń w obliczeniach
   1. Wprowadzenie do arytmetyki przedziałowej
   2. Uczenie Perla, by myślał przedziałami
  18. Sposób 100. Przeciążanie operatorów
   1. Sposób
    1. Wyjaśnianie, o co nam chodzi
  19. Sposób 101. Pożytki z zabaw z kodem
 13. Indeks
 14. Kolofon
 15. Copyright