O'Reilly logo

100 sposobów na Perl by Curtis Ovid Poe, Damian Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Interakcja z użytkownikiem: Sposoby 12. – 18.

Bez użytkowników nie byłoby powodów, aby pisać programy. Bez użytkowników — a to dotyczy także Was — byłoby znacznie mniej błędów raportowanych przez dziwaczne komunikaty o błędach, dziwacznych zachowań programów i klasycznych pytań: „Co mieliście na myśli i dlaczego ten program tak się zachowuje?”.

Pisane przez nas programy nie muszą jednak zachowywać się w ten sposób. Można sprawić, żeby nasi użytkownicy byli zadowoleni, nasz kod działał zawsze wtedy, kiedy powinien działać, a nawet przygotowywać za pomocą Perla miłą dla oka grafikę — wszystko to po nauczeniu się kilku sposobów i trików. Tam, gdzie nasz program musi współpracować z jakąś rzeczywistą osobą, niech robi to z odpowiednim stylem. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required