O'Reilly logo

100 sposobów na Perl by Curtis Ovid Poe, Damian Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Obsługa danych: Sposoby 19. – 27.

Język Perl zawsze kochał dane. Nie ma znaczenia, gdzie na nie trafia, Perl z radością je przetwarza, wydobywa i raportuje, niezależnie, czy dotyczy to plików, baz danych, stron WWW, arkuszy kalkulacyjnych, jakiegokolwiek innego programu, czy w ogóle czegokolwiek, co wytwarza dane. Perlowi sprawia to tyle radości, że jest w stanie nawet zaakceptować wydobywanie danych metodami brutalnej siły lub niewyszukane manipulacje. Oto przykład pragmatyzmu!

Perl potrafi być również delikatny. Odrobina subtelności, trochę stylu i finezji, i z jego pomocą będziemy w stanie napisać łatwy w obsłudze i rozumieniu kod, który da nam podobne możliwości, jak dziki, prący do przodu za wszelką cenę, byle tylko zrealizować ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required