O'Reilly logo

100 sposobów na Perl by Curtis Ovid Poe, Damian Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Sposoby na obiekty: Sposoby 43. – 50.

Jak łatwo zgadnąć, Perl też posiada obiekty. Oprócz dziwacznej na pierwszy rzut oka funkcji bless oraz odpowiedniego przekwalifikowania procedur, pakietów i odwołań obiektowy język Perl oferuje programiście wiele nowych opcji i rozszerza znacznie możliwości języka. Część z Czytelników zapewne korzysta z funkcji bless, by tworzyć (potocznie „błogosławić”) obiekty tylko dlatego, że potrzebują rekordów obiektów. Warto jednak zastanowić się nad korzyściami, które może przynieść lepsza enkapsulacja (obudowywanie) danych, automatyczna serializacja danych czy wymuszanie kontroli dostępu do danych.

Im więcej programista wie na temat Perla, tym więcej będzie miał dostępnych opcji, umożliwiających tworzenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required