O'Reilly logo

100 sposobów na Perl by Curtis Ovid Poe, Damian Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Wykrywanie i usuwanie błędów: Sposoby 51. – 59.

Nie każdy program będzie działał za pierwszym razem. Nawet wtedy, gdy programista dba o testowanie kodu oraz wie dokładnie, co chce napisać i jak napisać, zawsze istnieje pewne ryzyko, że gdzieś tam natknie się na kod, którego nie będzie rozumiał i który będzie działał nie tak, jak należy. Jedną z częstszych (i najczęściej nie najlepszych) technik rozwiązywania takich problemów jest programistyczne voodoo, polegające na zmienianiu wiersza kodu to tu, to tam, w nadziei, że wreszcie trafimy na właściwe rozwiązanie.

Stać nas przecież na więcej! Wystarczy nauczyć się kilku trików Perla i przeczytać parę porad, które pomogą nam doprowadzić odmawiający współpracy kod do stanu, w którym nadawał ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required