O'Reilly logo

100 sposobów na Perl by Curtis Ovid Poe, Damian Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Triki dla twórców programów: Sposoby 60. – 69.

Zakończyć z powodzeniem pisanie programu a czerpać z tego radość to dwie różne rzeczy. Czy na pewno wiemy, co nasz kod robi? Czy rzuciwszy okiem na fragment napisanego kodu, będziemy wiedzieć, skąd pochodzi i co oznacza? Czy ufamy napisanemu przez nas kodowi? Czy ufamy naszym współpracownikom? Co możemy zrobić, by w sposób świadomy odzyskać kontrolę nad naszymi projektami?

Dla każdego oczywiste jest, że ograniczenie „oporów tarcia” związanych z pisaniem kodu znacznie upraszcza życie programisty. Co jednak z „oporami tarcia” związanymi z projektowaniem i dalszą obsługą kodu? Pomagają tu niewątpliwie dokładne testy i wprowadzenie standardów wspólnego pisania kodu. Oto kilka pomysłów, które ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required