O'Reilly logo

100 sposobów na Perl by Curtis Ovid Poe, Damian Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Poszerz swoje zrozumienie Perla: Sposoby 84. – 101.

Kogo można nazwać guru Perla? Czy osobę, która programuje w Perlu od lat? Czy może kogoś, kto opublikował już w sieci CPAN kilkanaście modułów? Czy może kogoś, kto przygotowuje łaty dla rdzenia Perla lub też wymieniony został w „Przedmowie”[39] do niniejszej książki?

Być może jednak do definicji guru lepiej pasuje ktoś, kto wie o czymś, o czym większość ludzi nie ma pojęcia. Prawdziwy guru to osoba, która potrafi wykorzystać tę swoją unikalną wiedzę w sposób najwłaściwszy i najbardziej produktywny, rozwiązując złożony problem z niezwykłą łatwością.

Czy chcecie zostać guru Perla? W tym rozdziale znajdziecie opisy różnych magicznych sztuczek, o których istnieniu zapewne nawet nie marzyliście. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required