Rozdział 6. Sposoby na formuły i funkcje: Sposoby 73. – 105.

Formuły i funkcje służą do definiowania logiki obliczeń w arkuszach. Zarządzanie logiką programu zawsze stanowi nie lada wyzwanie, lecz śledzenie logiki wyznaczającej działanie wielu różnych komórek, arkuszy i skoroszytów może być szczególnie skomplikowane, a złożoność tego procesu zwiększa się proporcjonalnie do wzrostu rozmiaru arkuszy i częstości korzystania z nich. Co gorsza, formuły i funkcje dostępne w Excelu nie zawsze mogą spełniać nasze oczekiwania, co jeszcze bardziej komplikuje całą sytuację. Na szczęście jednak istnieje wiele sposobów, dzięki którym można zapanować nad formułami i funkcjami.

Sposób 73. Wszystkie Dodawanie opisu do formuł

Dzięki zakresom nazwanym i komentarzom ...

Get 100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.