Przedmowa

Miliony użytkowników Excela codziennie tworzy i wymienia się arkuszami kalkulacyjnymi. Arkusze te, na początku traktowane jak jeszcze jedno udogodnienie, z czasem coraz częściej zaczęły być wykorzystywane jako narzędzia wspomagania decyzji biznesowych.

Choć trudno przecenić znaczenie Excela, większość użytkowników zna jedynie część dostępnych w nim możliwości. Użytkownicy ci korzystają jedynie z tych narzędzi, których potrzebują, a za źródło bardziej skomplikowanych mechanizmów uznają szablony arkuszy i nie wgłębiają się w bardziej zaawansowane możliwości Excela. Oznacza to, że wiele osób nigdy nie pozna możliwości programu na tyle dobrze, by zidentyfikować rozwiązania, dzięki którym znacznie ułatwiłyby sobie pracę.

Wraz z nowym pakietem ...

Get 100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.