Rozdział 1. Podstawy SQL: Sposoby 1. – 6.

W tym rozdziale omówimy podstawowe polecenia SQL oraz ich nietypowe wariacje. SQL oferuje wiele możliwości, które spostrzegawczy programista może wykorzystać. Wzbogacając kod napisany w tym języku, można przenieść część operacji z aplikacji do bazy danych. Ogólnie rzecz biorąc, poprawia to wydajność obu wymienionych elementów systemu i zmniejsza przepływ danych między nimi. Dzięki ulepszeniu kodu SQL stanie się on również bardziej przejrzysty.

Każdy mechanizm SQL posiada interfejs oparty na wierszu poleceń. Takie rozwiązanie może się wydawać przestarzałe, jest to jednak podstawowe narzędzie dla wszystkich programistów SQL. Każdy interfejs ma swoje indywidualne właściwości, ale ich przeznaczenie jest zawsze ...

Get 100 sposobów na SQL now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.