Rozdział 9. Blokowanie i wydajność: Sposoby 64. – 76.

W przypadku aplikacji wymagających przetwarzania dużej liczby kwerend, współbieżności i (lub) podających jako wynik duże ilości danych istotną rolę odgrywa odpowiednie zaprojektowanie bazy danych. Jednak nawet w systemach posiadających dobrze zaprojektowaną bazę nadal mogą wystąpić problemy z wydajnością. Zanim zaczniecie wydawać pieniądze na nowy sprzęt, warto przeanalizować dotychczas utworzone kwerendy i sposób przesyłania danych między aplikacjami i bazą. Za pomocą odpowiednich technik można znacznie zmniejszyć obciążenie i poprawić wydajność systemu.

Tworzenie poprawnych kwerend wymaga wiedzy na temat przebiegu zbieżnych transakcji dla wybranego poziomu izolacji. Wybór odpowiedniego poziomu ...

Get 100 sposobów na SQL now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.