Rozdział 1. Bezpieczeństwo systemu Unix: Sposoby 1. – 22.

Budowa sieci polega na łączeniu komputerów, co oznacza, że sieć komputerowa nie jest bardziej bezpieczna niż komputery, z których się składa. Jeden niezabezpieczony komputer stanowi zagrożenie dla całej sieci, gdyż gdy tylko dostanie się w niepowołane ręce, może zostać wykorzystany jako narzędzie rekonesansu lub platforma prowadzenia ataku. Gdy w którymś z serwerów działają łatwe do zawładnięcia usługi, zapory sieciowe (ang. firewall), systemy wykrywania włamań i inne środki bezpieczeństwa stają się bezradne. Przed zabezpieczeniem samej sieci, należy najpierw w dostatecznym stopniu zabezpieczyć komputery tej sieci.

W rozdziale przedstawiono wiele sposobów zmniejszenia ryzyka związanego z ...

Get 125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.