O'Reilly logo

125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II by Andrew Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Bezpieczeństwo systemu Unix: Sposoby 1. – 22.

Budowa sieci polega na łączeniu komputerów, co oznacza, że sieć komputerowa nie jest bardziej bezpieczna niż komputery, z których się składa. Jeden niezabezpieczony komputer stanowi zagrożenie dla całej sieci, gdyż gdy tylko dostanie się w niepowołane ręce, może zostać wykorzystany jako narzędzie rekonesansu lub platforma prowadzenia ataku. Gdy w którymś z serwerów działają łatwe do zawładnięcia usługi, zapory sieciowe (ang. firewall), systemy wykrywania włamań i inne środki bezpieczeństwa stają się bezradne. Przed zabezpieczeniem samej sieci, należy najpierw w dostatecznym stopniu zabezpieczyć komputery tej sieci.

W rozdziale przedstawiono wiele sposobów zmniejszenia ryzyka związanego z ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required