O'Reilly logo

125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II by Andrew Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Bezpieczeństwo systemu Windows: Sposoby 23. – 36.

W tym rozdziale omówione zostaną niektóre sposoby utrzymania aktualności oraz zabezpieczenia systemu Windows, a tym samym uczynienia ze swojej sieci bezpieczniejszego miejsca do pracy (i zabawy). Mimo że wiele osób uważa użycie w jednym zdaniu wyrazów „Windows” i „bezpieczeństwo” za drwinę, to jednak system Windows można całkiem skutecznie zabezpieczyć, i to bez większego wysiłku.

Jednym z powodów, dla których system Windows zbiera takie cięgi, jest kiepski stan administracyjny, w którym znajduje się wiele komputerów z tym systemem. Ostatnia plaga robaków i wirusów, która powaliła wiele sieci, świadczy tylko o tym, że w stwierdzeniu jest wiele prawdy. Przyczyny tego stanu rzeczy należy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required