O'Reilly logo

125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II by Andrew Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Ochrona prywatności i anonimowość: Sposoby 37. – 43.

Wiele już powiedziano na temat tego, że internet może być miejscem przerażającym, ale dziś stwierdzenie to jest bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek. Przeprowadzanie transakcji bankowych, rozliczeń finansowych, płacenie rachunków oraz kupowanie i sprzedawanie dóbr przez Sieć — nie było tego wszystkiego we wczesnych latach internetu. Jednak w miarę jak coraz głębiej zaczęto poznawać elektroniczny świat, zaczęli się pojawiać oszuści. W dodatku rosnąca kontrola internetowej tożsamości osób ze strony rządów, pracodawców i innych organizacji sprawiła, że trzeba się dwa razy zastanowić nad swoją wypowiedzią przed wysłaniem wiadomości na publiczne forum.

Dlatego warto przedsięwziąć pewne ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required