Rozdział 5. Szyfrowanie i zabezpieczanie usług: Sposoby 54. – 61.

Sieć jest tylko na tyle bezpieczna, na ile bezpieczny jest najsłabiej zabezpieczony komputer. Podobnie komputer jest tak bezpieczny, jak najsłabiej zabezpieczona usługa, która jest na nim uruchomiona. W końcu przez sieć można się dostać do systemu jedynie za pomocą oferowanej przez niego usługi (pomijając luki w zabezpieczeniach stosu sieciowego na poziomie jądra). Dlatego bezpieczeństwo sieciowe w znacznej mierze polega na zapewnieniu bezpiecznej konfiguracji usług, tzn. takiej, aby dostarczyć im tylko tych funkcji, które są wymagane do wykonania przydzielonych im zadań. Oprócz tego należy usługom przyznać dostęp tylko do minimalnych wymaganych zasobów systemowych.

To jednak nie ...

Get 125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.