O'Reilly logo

125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II by Andrew Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Szyfrowanie i zabezpieczanie usług: Sposoby 54. – 61.

Sieć jest tylko na tyle bezpieczna, na ile bezpieczny jest najsłabiej zabezpieczony komputer. Podobnie komputer jest tak bezpieczny, jak najsłabiej zabezpieczona usługa, która jest na nim uruchomiona. W końcu przez sieć można się dostać do systemu jedynie za pomocą oferowanej przez niego usługi (pomijając luki w zabezpieczeniach stosu sieciowego na poziomie jądra). Dlatego bezpieczeństwo sieciowe w znacznej mierze polega na zapewnieniu bezpiecznej konfiguracji usług, tzn. takiej, aby dostarczyć im tylko tych funkcji, które są wymagane do wykonania przydzielonych im zadań. Oprócz tego należy usługom przyznać dostęp tylko do minimalnych wymaganych zasobów systemowych.

To jednak nie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required