O'Reilly logo

125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II by Andrew Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Bezpieczeństwo sieci: Sposoby 62. – 72.

W miarę jak znaczenie sieci rośnie coraz bardziej, ich stabilność i bezpieczeństwo stają się coraz ważniejsze. Świat biznesu zastosował technologie informatyczne dla usprawnienia swoich procesów, zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów, dlatego infrastruktura informatyczna przedsiębiorstwa stała się kluczowym zasobem wielu firm. Z tego powodu w przypadku poważnej awarii sieci wiele firm nie mogłoby w ogóle funkcjonować. Równocześnie za sprawą powszechnej akceptacji internetu jako medium komunikacji globalnej, sieci komputerowe wyszły z firm i uczelni i trafiły pod strzechy, gdzie stosuje się je nie tylko do zabawy, ale również jako środek komunikacji z przyjaciółmi, rodziną i ukochanymi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required