Rozdział 6. Bezpieczeństwo sieci: Sposoby 62. – 72.

W miarę jak znaczenie sieci rośnie coraz bardziej, ich stabilność i bezpieczeństwo stają się coraz ważniejsze. Świat biznesu zastosował technologie informatyczne dla usprawnienia swoich procesów, zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów, dlatego infrastruktura informatyczna przedsiębiorstwa stała się kluczowym zasobem wielu firm. Z tego powodu w przypadku poważnej awarii sieci wiele firm nie mogłoby w ogóle funkcjonować. Równocześnie za sprawą powszechnej akceptacji internetu jako medium komunikacji globalnej, sieci komputerowe wyszły z firm i uczelni i trafiły pod strzechy, gdzie stosuje się je nie tylko do zabawy, ale również jako środek komunikacji z przyjaciółmi, rodziną i ukochanymi ...

Get 125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.