O'Reilly logo

125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II by Andrew Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych: Sposoby 76. – 78.

Od czasu rozpowszechnienia się sieci bezprzewodowych pod koniec lat 90. pojawiło się wiele dobrze udokumentowanych metod przełamywania ich zabezpieczeń. Niektórzy twierdzą, że z powodu tych problemów oraz ryzyka stwarzanego przez takie sieci w ogóle nie powinno się z nich korzystać. Jednak ich łatwość użycia oraz wygoda zapewniają im rację bytu, dlatego lepiej zrobić wszystko, co możliwe, aby jak najlepiej je zabezpieczyć.

Z powodu wielu problemów, jakie dotknęły WEP (ang. Wired Equivalent Privacy), każdy, kto dąży do wdrożenia bezpiecznej sieci bezprzewodowej, musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to dobre rozwiązanie. I choć stosowanie kluczy wstępnych WPA (ang. WiFi Protected ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required