Rozdział 7. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych: Sposoby 76. – 78.

Od czasu rozpowszechnienia się sieci bezprzewodowych pod koniec lat 90. pojawiło się wiele dobrze udokumentowanych metod przełamywania ich zabezpieczeń. Niektórzy twierdzą, że z powodu tych problemów oraz ryzyka stwarzanego przez takie sieci w ogóle nie powinno się z nich korzystać. Jednak ich łatwość użycia oraz wygoda zapewniają im rację bytu, dlatego lepiej zrobić wszystko, co możliwe, aby jak najlepiej je zabezpieczyć.

Z powodu wielu problemów, jakie dotknęły WEP (ang. Wired Equivalent Privacy), każdy, kto dąży do wdrożenia bezpiecznej sieci bezprzewodowej, musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to dobre rozwiązanie. I choć stosowanie kluczy wstępnych WPA (ang. WiFi Protected ...

Get 125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.