Rozdział 8. Rejestracja zdarzeń: Sposoby 79. – 86.

Rejestracja zdarzeń jest bardzo ważnym składnikiem systemu zapewniania bezpieczeństwa sieci, gdyż dzienniki zdarzeń wykorzystywane są w wielu sytuacjach — począwszy od wykrywania oznak planowanego ataku, a skończywszy na rozwiązywaniu problemów sieciowych. W przypadku wtargnięcia do systemu, dobre dzienniki zdarzeń pomogą odkryć, w jaki sposób tego dokonano, przyczynić się do uszczelnienia istniejącej luki w bezpieczeństwie systemu i pomóc w odkryciu, które jeszcze komputery zostały zaatakowane. Poza tym dzienniki zdarzeń umożliwiają wyśledzenie źródła ataku, co pozwala na identyfikację napastnika i ewentualnie umożliwia podjęcie przeciwko niemu kroków przewidzianych prawem. Reasumując, dzienniki ...

Get 125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.