O'Reilly logo

125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II by Andrew Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Rejestracja zdarzeń: Sposoby 79. – 86.

Rejestracja zdarzeń jest bardzo ważnym składnikiem systemu zapewniania bezpieczeństwa sieci, gdyż dzienniki zdarzeń wykorzystywane są w wielu sytuacjach — począwszy od wykrywania oznak planowanego ataku, a skończywszy na rozwiązywaniu problemów sieciowych. W przypadku wtargnięcia do systemu, dobre dzienniki zdarzeń pomogą odkryć, w jaki sposób tego dokonano, przyczynić się do uszczelnienia istniejącej luki w bezpieczeństwie systemu i pomóc w odkryciu, które jeszcze komputery zostały zaatakowane. Poza tym dzienniki zdarzeń umożliwiają wyśledzenie źródła ataku, co pozwala na identyfikację napastnika i ewentualnie umożliwia podjęcie przeciwko niemu kroków przewidzianych prawem. Reasumując, dzienniki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required