O'Reilly logo

125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II by Andrew Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Monitorowanie i wyznaczanie trendów: Sposoby 87. – 91.

Posiadanie wiarygodnych dzienników zdarzeń jest nieocenione. Jednak dzienniki przedstawiają tylko fragment obrazu zjawisk zachodzących w sieci. Gdy w systemie zdarzy się coś nieprawidłowego, informacja o tym wydarzeniu trafi do odpowiedniego pliku, gdzie oczekuje na dostrzeżenie jej przez użytkownika i na podjęcie przez niego odpowiednich działań. Dzienniki zdarzeń spełniają swoją rolę jedynie wówczas, gdy ktoś w ogóle je czyta. Jeżeli przeglądanie dzienników zdarzeń jest jeszcze jedną czynnością, którą musi wykonać administrator każdego dnia, może okazać się, że dzienniki nie są czytane całymi dniami, a nawet tygodniami. Sytuacja staje się jeszcze gorsza, gdy do dzienników trafia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required